TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ขอนแก่น 2561

รับตรง59 โครงการช้างเผือก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2559

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปกติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โครงการช้างเผือก ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ธันวาคม 2558 – 31 มกราคม 2559
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์ 35 คน
  • การออกแบบอุตสาหกรรม 30 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนต่างๆ หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.80
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 60 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบความถนัดทางสถาปัตยกรรม
 • สอบสัมภาษณ์ หรือวิธีการอื่นตามที่เห็นสมควร
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5