TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ธรรมศาสตร์ 2561

รับตรง59 ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ-ภาคพิเศษ ม.ธรรมศาสตร์ 2559

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • กลุ่มที่ 1 : 1 กุมภาพันธ์ – 21 เมษายน 2559
 • กลุ่มที่ 2 : 2 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน 2559
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  • สาขาวิชาสถิติ
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ
  • สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 5 วิชา คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 • ผู้สมัครกลุ่มที่ 1 ต้องมีคะแนนสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2 อายุไม่เกิน 2 ปี
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • กลุ่มที่ 1 : 115 คน
 • กลุ่มที่ 2 : 100 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • กลุ่มที่ 1
  • ยื่นผลการสอบ
  • สอบสัมภาษณ์
 • กลุ่มที่ 2
  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6