รับตรง61 นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 2561

รับตรง59 นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 2559 (ปรับปรุง/ระเบียบการ)

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 (ปรับปรุง/ระเบียบการ)

กําหนดการรับสมัคร

 • 18 มกราคม – 20 เมษายน 2559
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ
 • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 • เป็นสตรีโสด หรือชายโสด อายุระหว่าง 17 – 22 ปี
 • เพศหญิง
  • มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 65 กิโลกรัม
  • มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร
 • เพศชาย
  • มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 49 กิโลกรัม
  • มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 161 เซนติเมตร
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 2
 • มีผลการสอบ O-NET (คะแนนวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 30)
 • (หน้า 6)

จำนวนรับ

 • ทุนกองทัพอากาศ
  • หญิง 30 คน
  • ชาย 6 คน
 • ทุนส่วนตัว
  • หญิง 20 คน
 • (หน้า 6)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
 • ยื่นการสอบ
 • ทดสอบพิเศษ
 • สอมสัมภาษณ์
 • (หน้า 7, 8, 16)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัย
 • (หน้า 7)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22