โครงการรับตรง คณะวิทยาศาสตร์ฯ ภาคปกติ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2556 (รอบ 3)

โครงการรับตรง คณะวิทยาศาสตร์ฯ ภาคปกติ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2556 (รอบ 3)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบ 3 ประจำปีการศึกษา 2556

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 3 – 20 พฤษภาคม 2556

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาคณิตศาสร์สารสนเทศ
 • สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาสถิติประยุกต์
  • แขนงการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • แขนงการจัดการคุณภาพ
  • แขยงธุรกิจการเงิน

วิธีสมัคร

 • สมัคร ณ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 26 ชั้น 1

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์