รับตรง59 การวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาฯ ม.ธรรมศาสตร์ 2559

รับตรง59 การวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาฯ ม.ธรรมศาสตร์ 2559

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2559

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
  • 2 – 31 พฤษภาคม 2559
 • สมัครด้วยตนเอง
  • 16 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2559
 • (หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (โครงการพิเศษ)
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือ กศน.
 • มีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการสอบ GAT
 • มีผลการสอบ O-NET ประกอบด้วย ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 หรือ 2558
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 100 คน
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4, 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานหลักสูตรสาขาการวิจัยทางสังคม ชั้น 1 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9