รับตรง61 นักเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนนายสิบทหารบก 2561

รับตรง59 นักเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนนายสิบทหารบก 2559

โรงเรียนนายสิบทหารบก เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 ธันวาคม 2558 – 31 มกราคม 2559
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก
  • บุคคลพลเรือน
   • ทหารกองเกินอายุ 18 – 22 ปี
   • ทหารกองหนุนอายุ 18 – 22 ปี
  • ทหารกองประจำการ ในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ทุกผลัด อายุไม่เกิน 24 ปี
  • ทหารกองประจำการ ในสังกัดกองทัพบก ทุกผลัด และทหารกองประจำการแต่งกายกองทัพบก สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ทุกผลัด อายุไม่เกิน 24 ปี
  • พลอาสาสมัคร ประจำการ และอาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี
 • หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ
  • ทหารกองประจำการ ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี
  • พลอาสาสมัคร ประจำการ และอาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี
  • ทหารกองหนุนเฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจำการ-ทหารเกณฑ์ ในสังกัดกองทัพบก มาแล้วอายุไม่เกิน 24 ปี
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • ชายโสด
 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ สายอาชีพ หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 • ต้องว่ายน้ำได้ในระยะทางไม่น้อยกว่า 25 เมตร
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือกภาควิชาการ
 • สอบสัมภาษณ์
 • ทดสอบว่ายน้ำ
 • ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36