TCAS/รับตรง61 ประเภทอิสระ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2561

รับตรง59 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2559

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 ธันวาคม 2558 – 25 มกราคม 2559
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ 55 คน
  • วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ 45 คน
  • วิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 55 คน
  • วิศวกรรมโยธา 35 คน
  • วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 45 คน
  • วิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต-ภาคพิเศษ 35 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
 • มีผลการสอบ GAT/PAT 1/PAT 3
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 270 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6