TCAS/61 ประเภทรับร่วมกัน ม.เชียงใหม่ 2561

โครงการรับตรง วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย ม.เชียงใหม่ 2556

เปิดรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556

กําหนดการรับสมัคร

  • บัดนี้ – 14 พฤษภาคม 2556

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย คณะวิศวกรรมศาสตร์

จำนวนรับ

  • 15 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครผ่านเว็บไซต์ ที่ http://www.cpe.eng.cmu.ac.th/isneRegis/index.php

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์