มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รับตรง59 ทั่วประเทศ แพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง 2559

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 ธันวาคม 2558 – 15 มกราคม 2559
 • (หน้า 6)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เฉพาะผู้เรียนเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น
 • มีผลการเรียนเฉลี่ย สะสม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
 • มีผลการเรียนเฉลี่ย กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ย กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ย กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00
 • มีผลทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
 • มีผลการทดสอบวิชาเฉพาะกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • นักเรียนจากโรงเรียนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ 18 คน
  • เชียงราย 2 คน
  • เชียงใหม่ 1 คน
  • แม่ฮ่องสอน 1 คน
  • ลำพูน 1 คน
  • ลำปาง 1 คน
  • พะเยา 1 คน
  • แพร่ 1 คน
  • น่าน 1 คน
  • อุตรดิตถ์ 1 คน
  • พิษณุโลก 1 คน
  • สุโขทัย 1 คน
  • ตาก 1 คน
  • นครสวรรค์ 1 คน
  • กำแพงเพชร 1 คน
  • เพชรบูรณ์ 1 คน
  • พิจิตร 1 คน
  • อุทัยธานี 1 คน
 • นักเรียนจากโรงเรียนทั่วประเทศ 14 คน ยกเว้น 17 จังหวัดภาคเหนือ
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 7)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11