รับตรง59 แพทย์/ทันตะ/เภสัช ม.รังสิต 2559 (รอบที่ 2)

รับตรง59 แพทย์/ทันตะ/เภสัช ม.รังสิต 2559 (รอบที่ 2)

มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 23 พฤศจิกายน 2558 – 4 พฤษภาคม 2559

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์
  • สาขาวิชาแพทยศาสตร์-โรงพยาบาลราชวิถี
  • สาขาวิชาแพทยศาสตร์-โรงพยาบาลเลิศสิน
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
  • สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย พร้อมยื่นใบสมัครที่ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) มหาวิทยาลัยรังสิต

เว็บไซต์