TCAS/รับตรง61 ประเภทอิสระ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2561

โครงการรับตรง สาขาธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์-บางเขน 2556

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ รอบหลัง Admission ประจำปีการศึกษา 2556

กําหนดการรับสมัคร

  • 7 – 13 พฤษภาคม 2556

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

คุณสมบัติ

  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • GAT ไม่น้อยกว่า 120 คะแนน (40 %)
  • O-NET 03-ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน (20 %)
  • PAT 1 (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
  • สายวิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ

จำนวนรับ

  • 20 คน

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ