TCAS/รับตรง61 โควตา จ.นครศรีธรรมราช ม.วลัยลักษณ์ 2561

รับตรง59 โควตาและรับตรงทั่วประเทศ เภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ 2559

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา และประเภทรับตรง ทั่วประเทศ หลักสูตรเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • ประเภทโควตา
  • 2 พฤศจิกายน 2558 – 12 มกราคม 2559
 • ประเภทรับตรง
  • 15 มกราคม – 12 เมษายน 2559
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรเภสัชศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • ประเภทโควตา
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต ในสถานศึกษา 14 จังหวัดภาคใต้
  • มีผลการสอบ GAT/PAT1/PAT2
  • 20 คน
 • ประรับตรง
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต ทั่วประเทศ
  • มีผลการสอบ GAT/PAT1/PAT2
  • มีผลการสอบ O-NET
  • 20 คน
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 40 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5