รับตรง59 ผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น ม.เกษตรศาสตร์ 2559

รับตรง59 ผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น ม.เกษตรศาสตร์ 2559

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 – 16 พฤศจิกายน 2558
 • (หน้า 15)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตร
  • การจัดการศัตรูพืชและสัตว์
  • เคมีการเกษตร
  • คหกรรมศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์เกษตร
  • เกษตรเขตร้อน
 • คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
  • เทคนิคการสัตวแพทย์
  • การพยาบาลสัตว์
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การเงิน
  • การจัดการ
  • การจัดการการผลิต
  • การตลาด
  • การบัญชี
 • คณะประมง
  • ประมง
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • ปรัชญาและศาสนา
  • ภาษาไทย
  • วรรณคดี-กลุ่มวรรณคดีไทย
 • คณะวนศาสตร์
  • วนศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • เลือกสาขาวันสอบสัมภาษณ์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • เลือกสาขาเมื่อขึ้นปี 2
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • พลศึกษา
  • สุขศึกษา
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
  • ธุรกิจการเกษตร
  • เศรษฐศาสตร์เกษตร
 • คณะสังคมศาสตร์
  • จิตวิทยา
  • รัฐศาสตร์
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • นิติศาสตร์
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • สัตวแพทยศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรม
  • ภูมิสถาปัตยกรรม
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • เลือกสาขาวันสอบสัมภาษณ์
 • คณะสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • (หน้า 3, 6, 16)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรอื่นเทียบเท่า หรือ กศน.
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีประวัติ และผลงานตามชนิดกีฬาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตั้งแต่ ปี 2555-2558 ในชนิดกีฬา ดังนี้ ฟุตบอล ว่ายน้ำ โปโลน้ำ กรีฑา มวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด เทควันโด เซปักตะกร้อ ตะกร้อลอดห่วง คาราเต้โด ดาบสากล ลีลาศ หมากกระดาน กอล์ฟ ซอฟท์บอล ดาบไทย เทนนิส เปตอง ยิงปืน แฮนด์บอล เทเบิลเทนนิส บาสเกตบอล แบดมินตัน ฟุตซอล ยูโด รักบี้ฟุตบอล เรือพาย ฮอกกี้ โบว์ลิ่ง ยิงธนู หรือกีฬาอื่นๆ ที่มีการจดทะเบียนเป็นสมาคมกีฬา จากการกีฬาแห่งประเทศไทย
 • มีผลการสอบ GAT/PAT
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 143 คน
 • (หน้า 4, 6)

กระบวนการคัดเลือก

 • ทดสอบความสามารถทางกีฬา
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 10)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์