รับตรง59 +ทุน โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2559 (รอบที่ 1)

รับตรง59 +ทุน โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2559 (รอบที่ 1)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตาพิเศษ (รอบที่ 1) พร้อมรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 25 ธันวาคม 2558

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะบัญชี
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คณะดิจิตอลมีเดีย
 • คณะนิเทศศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์
 • วิทยาลัยนานาชาติ

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. ปวส. กศน. ชั้นปีสุดท้าย

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะดิจิทัลมีเดีย และวิทยาลัยนานาชาติ ต้องสอบวิชาความถนัดทางด้านวิชาชีพ

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครด้วยตนเอง ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน หรือมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

เว็บไซต์