รับตรง59 +ทุนดุริยสังคีต คณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร 2559

รับตรง59 +ทุนดุริยสังคีต คณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร 2559

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต คณะดุริยางคศาสตร์ โครงการทุนดุริยสังคีต ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 31 สิงหาคม – 28 กันยายน 2558
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต คณะดุริยางคศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีได้อย่างดีเยี่ยม ในเครื่องดนตรีต่อไปนี้
  • สาขาการแสดง – ดนตรีทุกเครื่องมือ
  • สาขาดนตรีแจ๊ส – ได้แก่ แซกโซโฟน, ทรัมเป็ต, ทรอมโบน, เปียโน
 • มีความรู้พื้นฐานด้านทฤษฎีดนตรีและโสตทักษะ
 • (หน้า 2)
 • (เงื่อนไขทุน หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • สอบปฏิบัติ
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานเลขานุการ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์