TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน พระจอมเกล้าธนบุรี 2561

รับตรง59 ประเภทเรียนดี Residential College พระจอมเกล้าธนบุรี-ราชบุรี 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในระบบ Residential College (มจธ.ราชบุรี) ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 31 สิงหาคม – 22 กันยายน 2558
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.25
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาวิทย์ คณิต ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.25

จำนวนรับ

 • 80 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบข้อเขียนคณิต อังกฤษ ความถนัดทางวิศวะ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3