TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ขอนแก่น 2561

รับตรง59 กระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ม.ขอนแก่น 2559

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยวิธีรับตรง โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 – 9 กันยายน 2558
 • (หน้า 5)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า .300
 • มีภูมิลำเนาและโรงเรียนตั้งอยู่ใน 13 จังหวัดต่อไปนี้ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มุกดาหาร ยโสธร เลย ศรีสะเกษ สกลนคร อุบลราชธานี อุดรธานี อำนาจเจริญ หนองคาย หนอง บัวลำภู
 • ผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฏหมาย ต้องมีทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัคร ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • MD07 – โรงพยาบาลขอนแก่น
  • จังหวัดมุกดาหาร 2 คน
  • จังหวัดสกลนคร 8 คน
  • จังหวัดนครพนม 4 คน
  • จังหวัดขอนแก่น 10 คน
 • MD08 – โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
  • จังหวัดอุบลราชธานี 9 คน
  • จังหวัดศรีสะเกษ 4 คน
  • จังหวัดยโสธร 1 คน
  • จังหวัดอำนาจเจริญ 2 คน
 • MD09 – โรงพยาบาลอุดรธานี
  • จังหวัดอุดรธานี 8 คน
  • จังหวัดหนองบัวลําภู 1 คน
  • จังหวัดหนองคาย 4 คน
  • จังหวัดเลย 2 คน
  • จังหวัดบึงกาฬ 1 คน
 • รวม 56 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8