มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รับตรง59 วิศวกรรมศาสตร์-ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์-สกลนคร 2559 (ปรับปรุง/1)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 (ปรับปรุง/1)

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 สิงหาคม 2558 – 15 กรกฎาคม 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 80 คน
   • วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 80 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ
 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้น ปวช.3 ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • (หน้า 2)
 • (ปรับปรุงจุดนี้)

จำนวนรับ

 • รวม 160 คน
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5