รับตรง59 ทั่วไทย ออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร 2559

รับตรง59 ทั่วไทย ออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร 2559

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะมัณฑนศิลป์ (โครงการพิเศษ) สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย โดยวิธีสอบตรง ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 สิงหาคม – 25 กันยายน 2558
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรตามที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ทั่วประเทศ
 • มีผลการสอบวิชาสามัญ 5 วิชาได้แก่ สังคม ไทย อังกฤษ คณิต 2 วิทย์ทั่วไป
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 45 คน
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบวิชาเฉพาะ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครสอบคัดเลือกทางอินเตอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7