รับตรง59 ทั่วประเทศ ประเภททั่วไป คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร 2559

รับตรง59 ทั่วประเทศ ประเภททั่วไป คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร 2559

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะมัณฑนศิลป์ (โครงการปกติ) โดยวิธีรับตรง ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 สิงหาคม – 25 กันยายน 2558
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • การออกแบบภายใน 61 คน
 • การออกแบบนิเทศศิลป์ 45 คน
 • การออกแบบผลิตภัณฑ์ 35 คน
 • ประยุกตศิลปศึกษา 45 คน
 • เครื่องเคลือบดินเผา 25 คน
 • การออกแบบเครื่องประดับ 30 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ทั่วประเทศ
 • มีผลการสอบวิชาสามัญ ประกอบด้วย สังคม ไทย อังกฤษ คณิต 2 และวิทย์ทั่วไป
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 241 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบวิชาเฉพาะ
 • สอมสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์