TCAS/61 ประเภทรับร่วมกัน ม.เชียงใหม่ 2561

รับตรง59 คณะวิจิตรศิลป์ 17 จังหวัดภาคเหนือ ม.เชียงใหม่ 2559

[ หน้า 3 ] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโครงการพิเศษ คณะวิจิตรศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 คณะวิจิตรศิลป์ 17 จังหวัดภาคเหนือ ม.เชียงใหม่ 2559

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9