รับตรง59 TEP-TEPE,AUTO คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2559 (ปรับปรุง/2)

รับตรง59 TEP-TEPE,AUTO คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2559 (ปรับปรุง/2)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการ TEP-TEPE,AUTO คณะวืศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 (ปรับปรุง/2)

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • รูปแบบที่ 1
  • รอบที่ 1 : 21 สิงหาคม – 21 กันยายน 2558
  • รอบที่ 2 : 21 มีนาคม – 18 เมษายน 2559
 • รูปแบบที่ 2
  • รอบที่ 1 : 3 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2558
  • รอบที่ 2 : 11 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2559
  • รอบที่ 3 : 21 มีนาคม – 18 เมษายน 2559
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน (TEP)
  • ม.ธรรมศาสตร์ – นอตติ้งแฮม
  • ม.ธรรมศาสตร์ – นิวเซาท์เวลส์
 • โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ (TEPE)
 • วิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) (AUTO)
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • รูปแบบที่ 1
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ
  • (หน้า 3)
 • รูปแบบที่ 2
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ
  • รูปแบบที่ 2.1
   • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
   • มีผลการสอบวัดความสามารถทางอังกฤษอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ O-NET / IELTS / TOEFL / CU-TEP / TU-GET / SAT / ACT
  • รูปแบบที่ 2.2
   • มีผลการสอบวัดความสามารถทางวิทย์-คณิต อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ PAT1-PAT2 / SAT II / IB DIPLOMA / GCSE or IGCSE / GCE ‘A’ level or GCE ‘AS’ / O level / GED / ACT
   • มีผลการสอบวัดความสามารถทางอังกฤษอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ O-NET / IELTS / TOEFL / CU-TEP / TU-GET / SAT / ACT
  • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • รูปแบบที่ 1
  • สอบข้อเขียน-คณิต/ฟิสิกส์/เคมี/อังกฤษ
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 3)
 • รูปแบบที่ 2
  • ยื่นผลการสอบ
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5