TCAS/รับตรง61 โควตานักเรียนกลุ่ม 2 พยาบาลศาสตร์ ม.นวมินทราธิราช 2561

รับตรง59 โควตาพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ ม.นวมินทราธิราช 2559

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรงโควตาพิเศษ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 3 – 31 สิงหาคม 2558
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

จำนวนรับ

 • กลุ่มที่ 1 นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 3 คน
 • กลุ่มที่ 2 นักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนที่สถาปนาโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว 1 คน
 • กลุ่มที่ 3 นักเรียนที่มีภูมิลำเนาในเขตกรุงเทพมหานคร 1 คน
 • กลุ่มที่ 4 นักเรียนที่เป็นบุตรของ ข้าราชการ/ข้าราชการบำนาญ/ข้าราชการอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ สังกัดกรุงเทพมหานคร หรือพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 5 คน
 • – รวม 10 คน –
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวิชาการ จัดสอบโดยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 • สอบวิชาเฉพาะของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9