รับตรง59 โควตาพื้นที่/เรียนดี คณะวิทยาศาสตร์ พระนครเหนือ-ระยอง 2559

รับตรง59 โควตาพื้นที่/เรียนดี คณะวิทยาศาสตร์ พระนครเหนือ-ระยอง 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตาเรียนดี และโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2559

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 กรกฎาคม – 2 ตุลาคม 2558
 • (โควตาเรียนดี : หน้า 3)
 • (โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก : หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต-เฉพาะ ปวช.
  • กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต-เฉพาะ ม.6
  • กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
 • (โควตาเรียนดี : หน้า 3)
 • (โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก : หน้า 8)

คุณสมบัติ

 • โควตาเรียนดี
 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายระดับ ปวช. ช่างอุตสาหกรรม
 • (หน้า 2)
 • โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก
 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายระดับ ปวช. ช่างอุตสาหกรรม
 • มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือศึกษาอยู่ในจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา และชลบุรี
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (โควตาเรียนดี : หน้า 5)
 • (โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก : หน้า 10)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (โควตาเรียนดี : หน้า 4)
 • (โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก : หน้า 8)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11