รับตรง59 ผลการเรียนดีเลิศ/คัดเลือกตรง ส.เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร SIIT ม.ธรรมศาสตร์ 2559

รับตรง59 ผลการเรียนดีเลิศ/คัดเลือกตรง ส.เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร SIIT ม.ธรรมศาสตร์ 2559

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครโครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ และโครงการคัดเลือกตรงโดยสถาบันฯ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 1)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 สิงหาคม – 9 กันยายน 2558
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิศวกรรมเคมี
 • วิศวกรรมโยธา
 • วิศวกรรมการสื่อสาร
 • วิศวกรรมอุตสาหการ
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การจัดการวิศวกรรม
 • เทคโนโลยีการจัดการ

คุณสมบัติ

 • โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ (OSP)
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • โครงการคัดเลือกตรงโดยสถาบัน
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครด้วยตนเองที่สถาบันฯ
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์