รับตรง59 นร.ค่ายโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 2559

รับตรง59 นร.ค่ายโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนจากค่ายโอลิมปิกวิชาการ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2559

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 เน้นวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • เคยผ่านการอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 จากศูนย์ สอวน. ทุกศูนย์ทั่วประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • 25 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านสถานศึกษาที่ตนเองศึกษาอยู่
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์