TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ขอนแก่น 2561

รับตรง59 MDX, MD02, DTX คณะแพทย์ ทันตแพทย์ ม.ขอนแก่น 2559

[ หน้า 4 ] มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โดยวิธีพิเศษ โครงการ MDX, MD02, DTX ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 MDX, MD02, DTX คณะแพทย์ ทันตแพทย์ ม.ขอนแก่น 2559

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8