รับตรง59 ธุรกิจการบิน ม.ราชภัฏสวนดุสิต-หัวหิน 2559

รับตรง59 ธุรกิจการบิน ม.ราชภัฏสวนดุสิต-หัวหิน 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาธุรกิจการบิน ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • ภาคเหนือ
  • 4 กรกฎาคม 2558
   • 08.00 – 11.00 : องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จ.เชียงราย
  • 5 กรกฎาคม 2558
   • 08.00 – 11.00 : โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
  • 6 กรกฎาคม 2558
   • 09.30 – 12.00 : ม.สวนดุสิต ศูนย์ลำปาง สถานที่แห่งใหม่
   • 08.00 – 11.00 : โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จ.ลำพูน
  • 7 กรกฎาคม 2558
   • 09.30 – 12.00 : โรงเรียนนารีรัตน์ จ.แพร่
   • 13.00 – 15.00 : โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จ.อุตรดิตถ์
  • 8 กรกฎาคม 2558
   • 09.30 – 12.00 : โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย
   • 08.00 – 11.00 : โรงเรียนผดุงปัญญา จ.ตาก
  • 9 กรกฎาคม 2558
   • 09.30 – 12.00 : โรงเรียนจ่านกร้อง จ.พิษณุโลก
  • 10 กรกฎาคม 2558
   • 09.30 – 12.00 : โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • 11 กรกฎาคม 2558
   • 08.00 – 11.00 : โรงเรียนเรียนสุรนารี จ.นครราชสีมา
  • 12 กรกฎาคม 2558
   • 08.00 – 11.00 : โรงเรียนผดุงนารี จ.มหาสารคาม
  • 13 กรกฎาคม 2558
   • 09.30 – 12.00 : โรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์
  • 14 กรกฎาคม 2558
   • 09.30 – 12.00 : โรงเรียนนารีนุกูล จ.อุบลราชธานี
  • 15 กรกฎาคม 2558
   • 09.30 – 12.00 : โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์
  • 16 กรกฎาคม 2558
   • 09.30 – 12.00 : โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม
  • 17 กรกฎาคม 2558
   • 09.30 – 12.00 : โรงเรียนสตรีศึกษา จ.ร้อยเอ็ด
  • 18 กรกฎาคม 2558
   • 08.00 – 11.00 : โรงเรียนกัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น
  • 19 กรกฎาคม 2558
   • 08.00 – 11.00 : โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จ.อุดรธานี
 • ภาคใต้
  • 25 กรกฎาคม 2558
   • 08.00 – 11.00 : โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย หาดใหญ่
  • 26 กรกฎาคม 2558
   • 08.00 – 11.00 : โรงเรียนวรนารีเฉลิม จ.สงขลา
  • 27 กรกฎาคม 2558
   • 09.30 – 12.00 : โรงเรียนพัทลุง จ.พัทลุง
  • 28 กรกฎาคม 2558
   • 09.30 – 12.00 : ม.สวนดุสิต ศูนย์ตรัง
  • 29 กรกฎาคม 2558
   • 09.30 – 12.00 : โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จ.กระบี่
  • 30 กรกฎาคม 2558
   • 09.30 – 12.00 : โรงเรียนสตรีภูเก็ต จ.ภูเก็ต
  • 31 กรกฎาคม 2558
   • 09.30 – 12.00 : โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต
  • 1 สิงหาคม 2558
   • 08.00 – 11.00 : โรงเรียนกัลยาณีนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
  • 2 สิงหาคม 2558
   • 08.00 – 11.00 : โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี
 • ภาคตะวันออกและกลาง
  • 15 สิงหาคม 2558
   • 08.00 – 11.00 : โรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง
  • 16 สิงหาคม 2558
   • 08.00 – 11.00 : โรงเรียนชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี
  • 22 สิงหาคม 2558
   • 08.00 – 11.00 : โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี
  • 23 สิงหาคม 2558
   • 08.00 – 11.00 : โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จ. อยุธยา
  • 29 สิงหาคม 2558
   • 08.00 – 11.00 : โรงเรียนราชินีบูรณะ จ.นครปฐม
  • 30 สิงหาคม 2558
   • 08.00 – 11.00 : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จ.ราชบุรี
  • 5 กันยายน 2558
   • 08.00 – 11.00 : ม.สวนดุสิต กทม. ห้องประชุมลำพอง

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาธุรกิจการบิน

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • เพศหญิง ต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า 162 เซนติเมตร
 • เพศชาย ต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า 177 เซนติเมตร

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยการสอบสัมภาษณ์ (Walk-in Interview)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

รับตรง59 ธุรกิจการบิน ม.ราชภัฏสวนดุสิต-หัวหิน 2559

เว็บไซต์