โครงการรับตรง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2556

โครงการรับตรง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2556

ด้วยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มีความประสงต์จะเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 (โครงการที่คณะฯ ดำเนินการเอง) ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 1 – 30 มีนาคม 2556

สาขาที่เปิดรับ

  • สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

คุณสมบัติ

  • เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศที่เรียนสายวิทยาศาสตร์
  • เกรดเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.30 ขึ้นไป

จำนวนรับ

  • 30 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครด้วยตัวเอง ที่ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์(เขตพื้นที่ในเมือง) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์