โครงการสอบตรง สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์(ภาคพิเศษ) ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จฯ 2556

โครงการสอบตรง สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์(ภาคพิเศษ) ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จฯ 2556

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้าศึกษา ภาคการศึกษาพิเศษ (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 1 มีนาคม – 3 พฤษภาคม 2556 (สมัครทางไปรษณีย์)
  • 1 มีนาคม – 10 พฤษภาคม 2556 (สมัครด้วยตนเอง)

คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • เป็นบุคคลที่ทำงานในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

จำนวนรับ

  • 60 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง – ที่สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2556-10 พฤษภาคม 2556 เวลา 9.00-16.30น. (เว้นวันหยุดราชการ)
  • สมัครทางไปรษณีย์ – โดยสำเนาใบโอนเงินค่าสมัครสอบ 300.00 บาท เข้าบัญชี สาธารณสุขศาสตร์ มบส. เลขที่บัญชี 403-148774-0 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยส่งได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2556- 3 พฤษภาคม 2556 (ดูจากการประทับตราไปรษณียากรต้นทาง)

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ