โครงการรับสมัครนักเรียนไทยมุสลิมในพื้นที่ 3 จังหวัด วิศวกรรมรถไฟ 2556

โครงการรับสมัครนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย 2556

การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์รับสมัครนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) เข้าเป็นนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ประจำปีการศึกษา 2556

กําหนดการรับสมัคร

  • 18 – 29 มีนาคม 2556

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • สาขาช่างเครื่องกล
  • สาขาเทคนิคไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขาวิชาช่างโยธา
  • สาขาช่างอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
  • สาขาการเดินรถ

วิธีสมัคร

  • สมัครได้ที่ โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ถนนวิภาวดี – รังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900

เอกสารเพิ่มเติม