TCAS/รับตรง61 เด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2561

โครงการรับตรง เทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะสถาปัตย์ฯ ม.แม่โจ้ 2556

ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะเปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามความต้องการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม โดยวิธีรับตรง เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ หลักสูตร 4 ปี ในปีการศึกษา 2556

กําหนดการรับสมัคร

  • บัดนี้ – 20 มีนาคม 2556

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • เทคโนโลยีภูมิทัศน์

จำนวนรับ

  • 20 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครทางเว็บไซต์ที่ http://www.education.mju.ac.th/edustdregis/selectstrage.aspx?ent=1&prg=45

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ