TCAS/รับตรง61 ประเภทอิสระ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2561

โครงการสอบตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์(ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน) 2556

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนและนักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2556 โดยวิธีรับตรง

กําหนดการรับสมัคร

 • 7 มกราคม – 22 มีนาคม 2256

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ)

เกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก

 • ผลคะแนนการสอบ GAT ความถนัดทั่วไป — 20 %
 • ผลคะแนนการสอบ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ — 20 %
 • ผลคะแนนการสอบ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ — 20 %
 • ผลคะแนนการสอบ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ — 20 %
 • คะแนนการสอบสัมภาษณ์ — 20 %

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง
 • สมัครทางไปรษณีย์
 • สมัครทาง E-mail
 • สมัครทางโทรสาร

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ