โครงการรับตรง วิทยาลัยการภาพยนตร์(รอบ 2) ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2556

โครงการรับตรง วิทยาลัยการภาพยนตร์(รอบ 2) ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2556

ด้วยวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์ สาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล ประเภทโควตาและประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 6 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2556

สาขาที่เปิดรับ

  • ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์ 23 คน
  • ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล 24 คน

จำนวนรับ

  • 47 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ อาคาร 31 ชั้น 1

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ