โครงการรับตรง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ภาคพิเศษ)(รอบ 2) ม.ธรรมศาสตร์ 2556

โครงการรับตรง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ภาคพิเศษ)(รอบ 2) ม.ธรรมศาสตร์ 2556

โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เห็นสมควรเปิดรับสมัครผู้ประสงค์เข้าศึกษาตามโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอประกาศกำหนดการรับสมัครและคัดเลือก

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 1 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2556 (สมัครทางไปรษณีย์)
  • 1 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2556 (สมัครด้วยตัวเอง)

สาขาที่เปิดรับ

  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 50 คน
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 50 คน
  • สาขาวิชาสถิติ 65 คน

จำนวนรับ

  • รวม 165 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครด้วยตัวเอง ที่อาคารบรรยายรวม 2 ชั้น 1 โครงการปริญญาภาคพิเศษ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  • สมัครทางไปรษณีย์ โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์