โครงการคัดเลือกตรงก่อนแอดมิชชั่นกลาง พระจอมเกล้าฯธนบุรี 2556

โครงการคัดเลือกตรงก่อนแอดมิชชั่นกลาง พระจอมเกล้าฯธนบุรี 2556

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จะดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษา ต่อในระดับปริญญาตรี โครงการคัดเลือกตรงก่อนแอดมิชชั่นกลาง ประจาปีการศึกษา 2556

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 6 – 26 มีนาคม 2556

สาขาที่เปิดรับ

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

วิธีสมัคร

  • กรอกใบสมัคร ผ่านทาง http://admission.kmutt.ac.th/

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ