โครงการรับตรง วิศวกรรมซอฟแวร์(นานาชาติ) พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง (รอบ 2) 2556

โครงการรับตรง วิศวกรรมซอฟแวร์(นานาชาติ) พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง (รอบ 2) 2556

วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตาสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต วิศวกรรมซอฟแวร์ (นานาชาติ) ปีการศึกษา 2556

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 11 มีนาคม – 26 เมษายน 2556

วิธีสมัคร

  • ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่ http://www.ic.kmitl.ac.th/se และส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มายัง วิทยาลัยนานาชาติ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์