โครงการสอบตรง ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.ขอนแก่น 2556

โครงการสอบตรง ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.ขอนแก่น 2556

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (โครงการพิเศษ) รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2556

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 11 มีนาคม – 20 เมษายน 2556 (จำหน่ายใบสมัคร)
  • 17 – 20 เมษายน 2556 (รับสมัคร)

จำนวนรับ

  • 100 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครด้วยตรเอง ที่ ชั้น 1 อาคาร 6 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์