โครงการสอบตรง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ม.ขอนแก่น 2556

โครงการสอบตรง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ม.ขอนแก่น 2556

โครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (โครงการพิเศษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2556

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 12 มีนาคม – 26 เมษายน 2556 (สมัครทางเว็บไซต์)
  • 12 มีนาคม – 10 พฤษภาคม 2556 (สมัครด้วยตัวเอง)

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

จำนวนรับ

  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 35 คน
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) 30 คน
  • ภาษาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 80 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครทางเว็บไซต์ ที่ http://www.huso.kku.ac.th
  • สมัครด้วยตัวเอง ที่ งานบริการการศึกษา อาคาร HS.03 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์