รับตรง60 ประเภทบุคคลทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 2560

โครงการสอบตรง ผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการับรอง เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2556

กําหนดการรับสมัคร

  • 11 มีนาคม – 15 มีนาคม 2556

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

จำนวนรับ

  • 60 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง ที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ