โครงการสอบตรง ผู้ช่วยพยาบาล ม.นเรศวร 2556

โครงการสอบตรง ผู้ช่วยพยาบาล ม.นเรศวร 2556

ด้วยมหาวิทยาลัยนเรศวร จะดำเนินการรับสมครคัดเลือกและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ปก.ผู้ช่วยพยาบาล) ประจำปีการศึกษา 2556

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 12 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2556

จำนวนรับ

  • 60 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครด้วยตัวเอง ที่ งานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์