โครงการสอบตรง นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 2556

โครงการสอบตรง นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 2556

ด้วยศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จะดำเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อทำงานสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชน์ ประจำปีการศึกษา 2556

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2556 (สมัครทางเว็บไซต์)
  • 4 – 10 มีนาคม 2556 (สมัครด้วยตัวเอง)

สาขาที่เปิดรับ

  • นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตรวิทยาการเดินเรือ (100 คน)
  • นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ (50 คน)
  • นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ (75 คน)
  • นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ (25 คน)
  • นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกลเรือ (25 คน)

จำนวนรับ

  • 275

วิธีสมัคร

  • กรอกข้อมูลผ่านระบบรับสมัครทางเว็บไซต์ http://www.mmtc.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2556 และนำหลักฐานมายื่นในวันที่ 4-10 มีนาคม 2556 ที่ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
  • กรอกข้อมูลด้วยตนเองพร้อมหลักฐานในวันที่ 4-10 มีนาคม 2556 ที่ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์