โครงการสอบตรง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(นานาชาติ) โครงการพิเศษ ม.ขอนแก่น 2556

โครงการสอบตรง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(นานาชาติ) โครงการพิเศษ ม.ขอนแก่น 2556

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (นานาชาติ) โครงการพิเศษ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 12 มีนาคม – 26 เมษายน 2556

จำนวนรับ

  • 30 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครด้วยตัวเอง – งานบริการการศึกษา อาคาร HS.03 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • สมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่ http://hselearning.kku.ac.th/eng_inter/index_online.php
  • สมัครทางไปรษณีย์

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ