โครงการรับตรง วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2556

โครงการรับตรง วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2556

ด้วยวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มีความประสงค์รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 2 มกราคม 2556 – 5 เมษายน 2556

จำนวนรับ

  • ประเภททุนกองทัพบก (เพศหญิง) 20 นาย
  • ประเภททุนส่วนตัว 60 นาย

วิธีสมัคร

  • สมัครทางอินเตอร์เน็ค ที่เว็บไซต์ http://www.rtanc.ac.th

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ