โครงการรับตรง(รอบ2) วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2556

โครงการรับตรง(รอบ2) วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2556

ด้วยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาเทียบเท่า จากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 11 มีนาคม – 3 พฤษภาคม 2556

สาขาที่เปิดรับ

  • สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

จำนวนรับ

  • 220 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ http://www.cs.kku.ac.th

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: