โครงการคัดเลือกตรง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) ม.ธรรมศาสตร์ 2556

โครงการคัดเลือกตรง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) ม.ธรรมศาสตร์ 2556

กําหนดการรับสมัคร

  • 18 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2556

ข่าวด่วน

วิธีสมัคร

  • สมัครด้วยตัวเองที่สถาบันฯ
  • สมัคร Online ที่ http://admissions.siit.tu.ac.th เลือกการสมัครประเภท “SIIT Entrance Examination” และส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ