รับตรง / TCAS ที่หมดเขตรับสมัครใน 7 วันนี้

หมดเขต มิถุนายน 2561
TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ขอนแก่น 2561รับตรง61-TCAS แพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2561 (3 รอบ)
[เหลืออีก 4 วัน]
- วันเสาร์ ที่ 30 มิถุนายน 2561
หมดเขต กรกฎาคม 2561
TCAS/61 ประเภทรับร่วมกัน ม.เชียงใหม่ 2561รับตรง61 TCAS ม.เชียงใหม่ 2561 (รอบ 5 รับตรงอิสระ)
[เหลืออีก 7 วัน]
- วันอังคาร ที่ 3 กรกฎาคม 2561
TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561รับตรง61 ผู้สำเร็จการศึกษาต่างประเทศ ม.สงขลา-ภูเก็ต 2561
[เหลืออีก 7 วัน]
- วันอังคาร ที่ 3 กรกฎาคม 2561
รับตรง61 โควตาภาคเหนือ ม.นเรศวร 2561 (TCAS รอบ 2)รับตรง61 TCAS ม.นเรศวร 2561 (รอบ 5 รับตรงอิสระ)
[เหลืออีก 16 วัน]
- วันพฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม 2561
TCAS/รับตรง61 ภาคปกติ ประเภทโควตา ม.ราชภัฏเชียงราย 2561รับตรง61-TCAS วิทยาลัยนานาชาติ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2561 (5 รอบ)
[เหลืออีก 35 วัน]
- วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2561