รับตรง…ที่หมดเขตรับสมัครใน 7 วันนี้ และหลัง Admission

หมดเขต กรกฎาคม 2560
รับตรง60 ทั่วประเทศ 835 คน มหาวิทยาลัยบูรพา 2560 (เพิ่มเติม)รับตรง60 ทั่วประเทศ 835 คน มหาวิทยาลัยบูรพา 2560 (เพิ่มเติม)
[หมดเขตวันนี้]
- วันเสาร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2560
รับตรง60 ทั่วประเทศ 835 คน มหาวิทยาลัยบูรพา 2560 (เพิ่มเติม)รับตรง60 วิทยาลัยนานาชาติ ม.บูรพา 2560 (ภาคต้น)
[เหลืออีก 6 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2560
รับตรง60 +ทุน ระเบียบการรับนักศึกษาใหม่ ม.หัวเฉียวฯ 2560รับตรง60 +ทุน ระเบียบการรับนักศึกษาใหม่ ม.หัวเฉียวฯ 2560
[เหลืออีก 9 วัน]
- วันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2560
หมดเขต พฤศจิกายน 2560
รับตรง61 สอบตรง +ทุน ทั่วประเทศ ส.เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 2561รับตรง61 สอบตรง +ทุน ทั่วประเทศ ส.เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 2561
[เหลืออีก 131 วัน]
- วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2560