รับตรง…ที่หมดเขตรับสมัครใน 7 วันนี้

หมดเขต มกราคม 2560
รับตรง60 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ สถาบันพระบรมราชชนก 2560รับตรง60 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ สถาบันพระบรมราชชนก 2560
[หมดเขตวันนี้]
- วันเสาร์ ที่ 21 มกราคม 2560
รับตรง59,60 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 2559/2560 (ภาคเรียนที่ 3)รับตรง60 ชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ ว.วิทย์ฯการแพทย์ฯจุฬาภรณ์ ม.มหิดล 2560
[เหลืออีก 2 วัน]
- วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2560
รับตรง59,60 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 2559/2560 (ภาคเรียนที่ 3)รับตรง60 สาขาวิชารังสีเทคนิค ว.วิทย์ฯการแพทย์ฯจุฬาภรณ์ ม.มหิดล 2560
[เหลืออีก 2 วัน]
- วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2560
รับตรง60 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2560รับตรง60 เด็กดีมีคุณธรรม ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน 2560
[เหลืออีก 2 วัน]
- วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2560
รับตรง60 ประเภทรับตรง 4 วิทยาเขต ราชมงคลตะวันออก 2560รับตรง60 โควตา ม.6/ปวช./ปวส. ราชมงคลกรุงเทพ 2560 (รอบ 2)
[เหลืออีก 2 วัน]
- วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2560
รับตรง59,60 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 2559/2560 (ภาคเรียนที่ 3)รับตรง59,60 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 2559/2560 (ภาคเรียนที่ 3)
[เหลืออีก 3 วัน]
- วันอังคาร ที่ 24 มกราคม 2560
รับตรง59,60 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 2559/2560 (ภาคเรียนที่ 3)รับตรง60 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ม.มหิดล 2560 (รอบ 2)
[เหลืออีก 4 วัน]
- วันพุธ ที่ 25 มกราคม 2560
รับตรง60 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2560รับตรง60 โควตาบุตรชาวประมง คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์ 2560
[เหลืออีก 4 วัน]
- วันพุธ ที่ 25 มกราคม 2560
รับตรง60 การแพทย์แผนจีน-นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2560รับตรง60 ไทยศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดีฯ ม.ธรรมศาสตร์ 2560
[เหลืออีก 6 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2560
รับตรง60 การแพทย์แผนจีน-นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2560รับตรง60 จีนศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดีฯ ม.ธรรมศาสตร์ 2560
[เหลืออีก 6 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2560
รับตรง60 ความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ พระนครเหนือ 2560รับตรง60 โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก คณะวิศวะ พระนครเหนือ-ระยอง 2560
[เหลืออีก 6 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2560
รับตรง60 การแพทย์แผนจีน-นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2560รับตรง60 นโยบายสังคมและการพัฒนา-นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2560
[เหลืออีก 6 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2560
รับตรง60 หลักสูตรนานาชาติ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2560รับตรง60 ทั่วประเทศ ระเบียบการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2560
[เหลืออีก 8 วัน]
- วันอาทิตย์ ที่ 29 มกราคม 2560
รับตรง60 หลักสูตรนานาชาติ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2560รับตรง60 ประเภทโครงการต่างๆ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2560
[เหลืออีก 8 วัน]
- วันอาทิตย์ ที่ 29 มกราคม 2560
รับตรง60 การแพทย์แผนจีน-นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2560รับตรง60 การจัดการมรดกวัฒนธรรมฯ (BMCI) ม.ธรรมศาสตร์ 2560
[เหลืออีก 8 วัน]
- วันอาทิตย์ ที่ 29 มกราคม 2560
รับตรง60 การแพทย์แผนจีน-นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2560รับตรง60 นวัตกรรมการบริการ-นานาชาติ (BSI) ม.ธรรมศาสตร์ 2560
[เหลืออีก 8 วัน]
- วันอาทิตย์ ที่ 29 มกราคม 2560
รับตรง60 โควตา ม.อ. ตรัง คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.สงขลาฯ-ตรัง 2560 (รอบ 2)รับตรง60 สัตวแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2560
[เหลืออีก 9 วัน]
- วันจันทร์ ที่ 30 มกราคม 2560
รับตรง60 โควตา ม.อ. ตรัง คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.สงขลาฯ-ตรัง 2560 (รอบ 2)รับตรง60 โอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2560
[เหลืออีก 9 วัน]
- วันจันทร์ ที่ 30 มกราคม 2560
รับตรง60 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2560รับตรง60 ระเบียบการ KU Admission ม.เกษตรศาสตร์ 2560
[เหลืออีก 9 วัน]
- วันจันทร์ ที่ 30 มกราคม 2560
รับตรง60 โควตา ม.อ. ตรัง คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.สงขลาฯ-ตรัง 2560 (รอบ 2)รับตรง60 ดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภท 1 วิศวะคอมพิวเตอร์ ม.สงขลา 2560
[เหลืออีก 10 วัน]
- วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2560
รับตรง60 โควตา ม.อ. ตรัง คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.สงขลาฯ-ตรัง 2560 (รอบ 2)รับตรง60 ดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภท 2 วิศวะคอมพิวเตอร์ ม.สงขลา 2560
[เหลืออีก 10 วัน]
- วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2560
รับตรง60 โควตา ม.อ. ตรัง คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.สงขลาฯ-ตรัง 2560 (รอบ 2)รับตรง60 ทุนมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2560
[เหลืออีก 10 วัน]
- วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2560
รับตรง60 เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2560รับตรง60 โครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2560
[เหลืออีก 10 วัน]
- วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2560
รับตรง60 ประเภทสอบตรง พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง-ชุมพร 2560รับตรง60 โควตา คณะวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 2560
[เหลืออีก 10 วัน]
- วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2560
รับตรง60 ประเภทสอบตรง พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง-ชุมพร 2560รับตรง60 โควตา จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 2560
[เหลืออีก 10 วัน]
- วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2560
รับตรง60 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2560รับตรง60 คณะวิศวกรรมศาสตร์-นานาชาติ (IUP) ม.เกษตรศาสตร์ 2560
[เหลืออีก 10 วัน]
- วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2560
รับตรง60 การจัดการการสื่อสาร/นานาชาติ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬา 2560รับตรง60 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี/นานาชาติ จุฬา 2560
[เหลืออีก 10 วัน]
- วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2560
รับตรง60 การจัดการการสื่อสาร/นานาชาติ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬา 2560รับตรง60 เคมีประยุกต์/นานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬา 2560
[เหลืออีก 10 วัน]
- วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2560
รับตรง60 การจัดการการสื่อสาร/นานาชาติ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬา 2560รับตรง60 ภาษาและวัฒนธรรม/นานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬา 2560
[เหลืออีก 10 วัน]
- วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2560
รับตรง60 การจัดการการสื่อสาร/นานาชาติ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬา 2560รับตรง60 คณะวิศวกรรมศาสตร์/นานาชาติ จุฬา 2560
[เหลืออีก 10 วัน]
- วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2560
รับตรง60 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2560รับตรง60 ส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน 2560
[เหลืออีก 10 วัน]
- วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2560
รับตรง60 โควตาพิเศษ IT Talent ม.แม่ฟ้าหลวง 2560รับตรง60 โควตาพิเศษ อุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่ฟ้าหลวง 2560
[เหลืออีก 10 วัน]
- วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2560
รับตรง60 เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2560รับตรง60 โครงการช้างเผือก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2560
[เหลืออีก 10 วัน]
- วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2560
รับตรง60 การจัดการการสื่อสาร/นานาชาติ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬา 2560รับตรง60 วิทยาศาสตร์จิตวิทยา/นานาชาติ คณะจิตวิทยา จุฬา 2560
[เหลืออีก 10 วัน]
- วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2560
รับตรง60 การจัดการการสื่อสาร/นานาชาติ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬา 2560รับตรง60 การออกแบบนิเทศศิลป์/นานาชาติ จุฬา 2560
[เหลืออีก 10 วัน]
- วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2560
รับตรง60 การจัดการการสื่อสาร/นานาชาติ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬา 2560รับตรง60 การออกแบบสถาปัตยกรรม/นานาชาติ จุฬา 2560
[เหลืออีก 10 วัน]
- วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2560
รับตรง60 การจัดการการสื่อสาร/นานาชาติ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬา 2560รับตรง60 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์/นานาชาติ จุฬา 2560
[เหลืออีก 10 วัน]
- วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2560
รับตรง60 การจัดการการสื่อสาร/นานาชาติ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬา 2560รับตรง60 การจัดการการสื่อสาร/นานาชาติ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬา 2560
[เหลืออีก 10 วัน]
- วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2560
รับตรง60 ใช้คะแนนวิชาสามัญ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2560รับตรง60 ยื่น GAT/PAT วิศวะเมคคาทรอนิกส์ ม.ทักษิณ-พัทลุง 2560
[เหลืออีก 10 วัน]
- วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2560
รับตรง60 นักเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2560รับตรง60 นักเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2560
[เหลืออีก 10 วัน]
- วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2560
รับตรง60 +ทุนการศึกษา วิศวะช้างเผือกบูรพา ม.บูรพา 2560รับตรง60 คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 2560 (ครั้งที่ 1)
[เหลืออีก 10 วัน]
- วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2560
รับตรง60 นักเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนนายสิบทหารบก 2560รับตรง60 นักเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนนายสิบทหารบก 2560
[เหลืออีก 10 วัน]
- วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2560
รับตรง60 โควตาพิเศษ IT Talent ม.แม่ฟ้าหลวง 2560รับตรง60 ทั่วประเทศ แพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง 2560
[เหลืออีก 10 วัน]
- วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2560
รับตรง60 สอบตรง ทั่วประเทศ ส.เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 2560 (รอบ 2)รับตรง60 สอบตรง ทั่วประเทศ ส.เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 2560 (รอบ 2)
[เหลืออีก 10 วัน]
- วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2560
รับตรง60 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2560รับตรง60 ความสามารถทางกีฬาดีเด่น ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน 2560
[เหลืออีก 10 วัน]
- วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2560
รับตรง60 สร้างนักเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเลสู่บ้านเกิด ม.เชียงใหม่ 2560รับตรง60 คณะบริหารธุรกิจ 3 โครงการพิเศษ ม.เชียงใหม่ 2560
[เหลืออีก 10 วัน]
- วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2560
หมดเขต กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 +ทุนการศึกษา วิศวะช้างเผือกบูรพา ม.บูรพา 2560รับตรง60 โครงการช้างเผือก คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา 2560
[เหลืออีก 12 วัน]
- วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2560รับตรง60 เศรษฐศาสตร์-ภาษาอังกฤษ/BECON ม.เกษตรศาสตร์ 2560
[เหลืออีก 13 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 เอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร 2560รับตรง60 เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร 2560
[เหลืออีก 13 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 การแพทย์แผนจีน-นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2560รับตรง60 อังกฤษ-อเมริกันศึกษา/นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2560
[เหลืออีก 13 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 การแพทย์แผนจีน-นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2560รับตรง60 วิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2560
[เหลืออีก 13 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 การแพทย์แผนจีน-นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2560รับตรง60 รัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2560
[เหลืออีก 15 วัน]
- วันอาทิตย์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ โรงเรียนนายเรือ 2560รับตรง60 นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ โรงเรียนนายเรือ 2560
[เหลืออีก 15 วัน]
- วันอาทิตย์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 สร้างนักเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเลสู่บ้านเกิด ม.เชียงใหม่ 2560รับตรง60 แก้ไขปัญหาความขาดแคลนบุคลากรด้าน รังสีเทคนิค ม.เชียงใหม่ 2560
[เหลืออีก 16 วัน]
- วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 +ทุนการศึกษา วิศวะช้างเผือกบูรพา ม.บูรพา 2560รับตรง60 ภาคปกติ ม.บูรพา-สระแก้ว 2560 (2 รอบ)
[เหลืออีก 17 วัน]
- วันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 เอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร 2560รับตรง60 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม.ศิลปากร 2560 (ครั้งที่ 1)
[เหลืออีก 17 วัน]
- วันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 เอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร 2560รับตรง60 โควตาจังหวัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม.ศิลปากร 2560
[เหลืออีก 17 วัน]
- วันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 โควตาพิเศษ IT Talent ม.แม่ฟ้าหลวง 2560รับตรง60 ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมฯ คณะไอที ม.แม่ฟ้าหลวง 2560
[เหลืออีก 20 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 การแพทย์แผนจีน-นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2560รับตรง60 การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ/BEC ม.ธรรมศาสตร์ 2560
[เหลืออีก 20 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 สร้างนักเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเลสู่บ้านเกิด ม.เชียงใหม่ 2560รับตรง60 สร้างนักเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเลสู่บ้านเกิด ม.เชียงใหม่ 2560
[เหลืออีก 20 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 2560รับตรง60 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 2560
[เหลืออีก 20 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 2560รับตรง60 ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ม.นวมินทราธิราช 2560
[เหลืออีก 23 วัน]
- วันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 สร้างนักเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเลสู่บ้านเกิด ม.เชียงใหม่ 2560รับตรง60 นร.ที่มีความสามารถฯ วิศวะโยธา,เครื่องกล,อุตสาหการ ม.เชียงใหม่ 2560
[เหลืออีก 24 วัน]
- วันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2560รับตรง60 ทั่วประเทศ โครงการพิเศษ คณะเภสัช ม.ขอนแก่น 2560
[เหลืออีก 24 วัน]
- วันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 เอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร 2560รับตรง60 เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร 2560
[เหลืออีก 24 วัน]
- วันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง59,60 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 2559/2560 (ภาคเรียนที่ 3)รับตรง60 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2560 (4 ครั้ง)
[เหลืออีก 25 วัน]
- วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.มหาสารคาม 2560รับตรง60 ผู้มีความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ-ระบบปกติ ม.มหาสารคาม 2560
[เหลืออีก 25 วัน]
- วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 การแพทย์แผนจีน-นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2560รับตรง60 กฎหมายธุรกิจ/นานาชาติ คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2560
[เหลืออีก 25 วัน]
- วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 การแพทย์แผนจีนบัณฑิต ม.ราชภัฎจันทรเกษม 2560รับตรง60 ภาคปกติ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2560 (รอบสอง)
[เหลืออีก 25 วัน]
- วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 นักเรียนเตรียมทหารฯกองทัพอากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ 2560รับตรง60 นักเรียนเตรียมทหารฯกองทัพอากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ 2560
[เหลืออีก 25 วัน]
- วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 ประเภทบุคคลทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 2560รับตรง60 ประเภทบุตรข้าราชการตำรวจ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 2560
[เหลืออีก 25 วัน]
- วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 ประเภทบุคคลทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 2560รับตรง60 ประเภทบุคคลทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 2560
[เหลืออีก 25 วัน]
- วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 ประเภทรับตรง 4 วิทยาเขต ราชมงคลตะวันออก 2560รับตรง60 ประเภททั่วไป ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 2560
[เหลืออีก 27 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 โควตาพิเศษ IT Talent ม.แม่ฟ้าหลวง 2560รับตรง60 โควตาพิเศษ เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 2560
[เหลืออีก 27 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 โควตาพิเศษ IT Talent ม.แม่ฟ้าหลวง 2560รับตรง60 โควตาพิเศษ IT Talent ม.แม่ฟ้าหลวง 2560
[เหลืออีก 27 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2560รับตรง60 โอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2560
[เหลืออีก 30 วัน]
- วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 ความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ พระนครเหนือ 2560รับตรง60 ประเภทสอบข้อเขียน พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2560
[เหลืออีก 30 วัน]
- วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2560รับตรง60 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2560
[เหลืออีก 30 วัน]
- วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 ใช้คะแนนวิชาสามัญ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2560รับตรง60 ใช้คะแนนวิชาสามัญ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2560
[เหลืออีก 30 วัน]
- วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 เอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร 2560รับตรง60 ทั่วประเทศ คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร 2560
[เหลืออีก 31 วัน]
- วันอังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 โควตา ม.อ. ตรัง คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.สงขลาฯ-ตรัง 2560 (รอบ 2)รับตรง60 ทั่วประเทศ โควตา วิศวะคอมพิวเตอร์ ม.สงขลา-ภูเก็ต 2560 (2 รอบ)
[เหลืออีก 32 วัน]
- วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 หลักสูตรนานาชาติ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2560รับตรง60 เพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2560
[เหลืออีก 33 วัน]
- วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง59,60 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 2559/2560 (ภาคเรียนที่ 3)รับตรง60 แพทยศาสตร์รามาธิบดี ว.วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ม.มหิดล 2560
[เหลืออีก 34 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2560รับตรง60 โควตาทั่วประเทศ ม.ขอนแก่น 2560 (รอบที่ 2)
[เหลืออีก 34 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 โควตาพิเศษ IT Talent ม.แม่ฟ้าหลวง 2560รับตรง60 ความสามารถดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา ม.แม่ฟ้าหลวง 2560
[เหลืออีก 34 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 สร้างนักเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเลสู่บ้านเกิด ม.เชียงใหม่ 2560รับตรง60 ความสามารถภาษาอังกฤษ วิศวะระบบสารสนเทศ ม.เชียงใหม่ 2560
[เหลืออีก 36 วัน]
- วันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 การแพทย์แผนจีน-นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2560รับตรง60 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี-นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2560
[เหลืออีก 36 วัน]
- วันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 โควตาพิเศษ IT Talent ม.แม่ฟ้าหลวง 2560รับตรง60 นร.โรงเรียนนานาชาติและจากต่างประเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 2560
[เหลืออีก 38 วัน]
- วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 การแพทย์แผนจีนบัณฑิต ม.ราชภัฎจันทรเกษม 2560รับตรง60 ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือก ม.ราชภัฏรำไพพรรณี 2560 (รอบที่ 1/แก้ไข)
[เหลืออีก 38 วัน]
- วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 ประเภทรับตรง 4 วิทยาเขต ราชมงคลตะวันออก 2560รับตรง60 ประเภทสอบตรง ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2560
[เหลืออีก 38 วัน]
- วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 ประเภทรับตรง 4 วิทยาเขต ราชมงคลตะวันออก 2560รับตรง60 ประเภทรับตรง ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2560
[เหลืออีก 38 วัน]
- วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 ประเภทรับตรง 4 วิทยาเขต ราชมงคลตะวันออก 2560รับตรง60 ปวส./ป.ตรี/ป.โท ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2560
[เหลืออีก 38 วัน]
- วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.มหาสารคาม 2560รับตรง60 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ม.มหาสารคาม 2560
[เหลืออีก 38 วัน]
- วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.มหาสารคาม 2560รับตรง60 V to U คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ม.มหาสารคาม 2560
[เหลืออีก 38 วัน]
- วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 โควตา ม.อ. ตรัง คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.สงขลาฯ-ตรัง 2560 (รอบ 2)รับตรง60 เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีบัณฑิต) ม.สงขลา 2560
[เหลืออีก 38 วัน]
- วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 โควตาสมาชิกกกลุ่มยุวเกษตรกร ม.แม่โจ้ 2560รับตรง60 นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง ม.แม่โจ้ 2560
[เหลืออีก 38 วัน]
- วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 โควตาสมาชิกกกลุ่มยุวเกษตรกร ม.แม่โจ้ 2560รับตรง60 โควตาสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ม.แม่โจ้ 2560
[เหลืออีก 38 วัน]
- วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 การแพทย์แผนจีน-นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2560รับตรง60 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2560
[เหลืออีก 38 วัน]
- วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง59,60 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 2559/2560 (ภาคเรียนที่ 3)รับตรง60 วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล 2560 (ครั้งที่ 2)
[เหลืออีก 38 วัน]
- วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 สร้างนักเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเลสู่บ้านเกิด ม.เชียงใหม่ 2560รับตรง60 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ม.เชียงใหม่ 2560
[เหลืออีก 38 วัน]
- วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 การแพทย์แผนจีน-นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2560รับตรง60 การแพทย์แผนจีน-นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2560
[เหลืออีก 38 วัน]
- วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 ใช้คะแนนวิชาสามัญ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2560รับตรง60 ปาริชาตช่อใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2560
[เหลืออีก 38 วัน]
- วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
หมดเขต มีนาคม 2560
รับตรง60 หลักสูตรนานาชาติ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2560รับตรง60 พัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตรสองภาษา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2560
[เหลืออีก 39 วัน]
- วันพุธ ที่ 1 มีนาคม 2560
รับตรง60 หลักสูตรนานาชาติ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2560รับตรง60 หลักสูตรนานาชาติ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2560
[เหลืออีก 39 วัน]
- วันพุธ ที่ 1 มีนาคม 2560
รับตรง60 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.มหาสารคาม 2560รับตรง60 เทียบเข้า คณะการบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม 2560
[เหลืออีก 42 วัน]
- วันเสาร์ ที่ 4 มีนาคม 2560
รับตรง60 โควตา ม.อ. ตรัง คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.สงขลาฯ-ตรัง 2560 (รอบ 2)รับตรง60 เส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วศรีตรัง ม.สงขลานครินทร์-ตรัง 2560
[เหลืออีก 48 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560
รับตรง60 โควตา ม.อ. ตรัง คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.สงขลาฯ-ตรัง 2560 (รอบ 2)รับตรง60 ต้นศิลป์:ศิลปะการแสดง คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.สงขลาฯ-ตรัง 2560 (รอบ 2)
[เหลืออีก 48 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560
รับตรง60 โควตา ม.อ. ตรัง คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.สงขลาฯ-ตรัง 2560 (รอบ 2)รับตรง60 สถาภูมิ (SATABHUMI) คณะสถาปัตย์ ม.สงขลาฯ-ตรัง 2560 (รอบ 2)
[เหลืออีก 48 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560
รับตรง60 โควตา ม.อ. ตรัง คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.สงขลาฯ-ตรัง 2560 (รอบ 2)รับตรง60 โควตา ม.อ. ตรัง คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.สงขลาฯ-ตรัง 2560 (รอบ 2)
[เหลืออีก 48 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560
รับตรง60 การจัดการการสื่อสาร/นานาชาติ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬา 2560รับตรง60 วิศวะ/สถาปัตย์/รัฐศาสตร์/อักษร-แบบปกติ จุฬา 2560
[เหลืออีก 53 วัน]
- วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2560
รับตรง60 การจัดการการสื่อสาร/นานาชาติ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬา 2560รับตรง60 คณะวิทยาศาสตร์-แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560
[เหลืออีก 53 วัน]
- วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2560
รับตรง60 การจัดการการสื่อสาร/นานาชาติ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬา 2560รับตรง60 คณะเศรษฐศาสตร์-แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560
[เหลืออีก 53 วัน]
- วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2560
รับตรง60 การจัดการการสื่อสาร/นานาชาติ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬา 2560รับตรง60 คณะนิติศาสตร์-แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560
[เหลืออีก 53 วัน]
- วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2560
รับตรง60 การจัดการการสื่อสาร/นานาชาติ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬา 2560รับตรง60 คณะนิเทศศาสตร์-แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560
[เหลืออีก 53 วัน]
- วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2560
รับตรง60 การจัดการการสื่อสาร/นานาชาติ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬา 2560รับตรง60 คณะสัตวแพทยศาสตร์-แบบปกติ จุฬา 2560
[เหลืออีก 53 วัน]
- วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2560
รับตรง60 การจัดการการสื่อสาร/นานาชาติ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬา 2560รับตรง60 คณะสหเวชศาสตร์-แบบปกติ จุฬา 2560
[เหลืออีก 53 วัน]
- วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2560
รับตรง60 การจัดการการสื่อสาร/นานาชาติ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬา 2560รับตรง60 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี-แบบปกติ จุฬา 2560
[เหลืออีก 53 วัน]
- วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2560
รับตรง60 การจัดการการสื่อสาร/นานาชาติ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬา 2560รับตรง60 คณะครุศาสตร์-แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560
[เหลืออีก 53 วัน]
- วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2560
รับตรง60 ประเภทรับตรง 4 วิทยาเขต ราชมงคลตะวันออก 2560รับตรง60 ประเภทรับตรง ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2560
[เหลืออีก 53 วัน]
- วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2560
รับตรง60 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2560รับตรง60 +ทุน นร.จากการประกวด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตร-ศรีราชา 2560
[เหลืออีก 53 วัน]
- วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2560
รับตรง60 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 2560รับตรง60 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 2560
[เหลืออีก 53 วัน]
- วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2560
รับตรง60 โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร ม.อุบลราชธานี 2560รับตรง60 โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร ม.อุบลราชธานี 2560
[เหลืออีก 53 วัน]
- วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2560
รับตรง60 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.มหาสารคาม 2560รับตรง60 ช่อดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2560
[เหลืออีก 55 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2560
รับตรง60 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.มหาสารคาม 2560รับตรง60 โควตาคณะดำเนินการเอง คณะพยาบาล ม.มหาสารคาม 2560
[เหลืออีก 55 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2560
รับตรง60 ประเภทรับตรง 4 วิทยาเขต ราชมงคลตะวันออก 2560รับตรง60 ประเภทรับตรง 4 วิทยาเขต ราชมงคลตะวันออก 2560
[เหลืออีก 55 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2560
รับตรง60 การแพทย์แผนจีน-นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2560รับตรง60 TEP-TEPE,AUTO คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2560 (2 รอบ)
[เหลืออีก 62 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2560
รับตรง60 โควตา ม.อ. ตรัง คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.สงขลาฯ-ตรัง 2560 (รอบ 2)รับตรง60 คณะวิเทศศึกษา ม.สงขลานครินทร์-ภูเก็ต 2560 (2 รอบ)
[เหลืออีก 69 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2560
รับตรง60 ใช้คะแนนวิชาสามัญ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2560รับตรง60 เกษตรพันธุ์ใหม่ ม.ทักษิณ-พัทลุง 2560 (ครั้งที่ 2)
[เหลืออีก 69 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2560
รับตรง60 เอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร 2560รับตรง60 คณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร 2560 (3 รอบ)
[เหลืออีก 69 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2560
รับตรง60 หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน 2560รับตรง60 หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน 2560
[เหลืออีก 69 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2560
หมดเขต เมษายน 2560
รับตรง60 การแพทย์แผนจีนบัณฑิต ม.ราชภัฎจันทรเกษม 2560รับตรง60 การแพทย์แผนจีนบัณฑิต ม.ราชภัฎจันทรเกษม 2560
[เหลืออีก 71 วัน]
- วันอาทิตย์ ที่ 2 เมษายน 2560
รับตรง60 โควตา ม.อ. ตรัง คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.สงขลาฯ-ตรัง 2560 (รอบ 2)รับตรง60 ตั้งใจดีมีที่เรียน ม.สงขลานครินทร์-สุราษฎร์ 2560 (3 รอบ)
[เหลืออีก 79 วัน]
- วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2560
รับตรง60 นักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 2560รับตรง60 นักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 2560
[เหลืออีก 79 วัน]
- วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2560
รับตรง60 นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 2560รับตรง60 นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 2560
[เหลืออีก 88 วัน]
- วันพุธ ที่ 19 เมษายน 2560
รับตรง59,60 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 2559/2560 (ภาคเรียนที่ 3)รับตรง60 การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม ม.มหิดล-นครสวรรค์ 2560
[เหลืออีก 90 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560
รับตรง60 เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2560รับตรง60 เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2560
[เหลืออีก 90 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560
รับตรง60 นักเรียนพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2560รับตรง60 นักเรียนพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2560
[เหลืออีก 92 วัน]
- วันอาทิตย์ ที่ 23 เมษายน 2560
รับตรง60 ทั่วประเทศ ม.วลัยลักษณ์ 2560 (4 รอบ)รับตรง60 ประเภทโควตา ทั่วประเทศ ม.วลัยลักษณ์ 2560 (2 รอบ)
[เหลืออีก 94 วัน]
- วันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2560
รับตรง60 +ทุนการศึกษา วิศวะช้างเผือกบูรพา ม.บูรพา 2560รับตรง60 ภาคตะวันออก 12 จังหวัด ม.บูรพา 2560 (2 ครั้ง)
[เหลืออีก 94 วัน]
- วันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2560
รับตรง60 +ทุนการศึกษา วิศวะช้างเผือกบูรพา ม.บูรพา 2560รับตรง60 ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 2560 (2 ครั้ง)
[เหลืออีก 94 วัน]
- วันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2560
รับตรง59,60 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 2559/2560 (ภาคเรียนที่ 3)รับตรง60 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ม.มหิดล-นครสวรรค์ 2560
[เหลืออีก 94 วัน]
- วันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2560
รับตรง60 +ทุนการศึกษา วิศวะช้างเผือกบูรพา ม.บูรพา 2560รับตรง60 +ทุน วิศวะช้างเผือกบูรพา/หลักสูตรภาษาอังกฤษ ม.บูรพา 2560
[เหลืออีก 94 วัน]
- วันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2560
รับตรง60 +ทุนการศึกษา วิศวะช้างเผือกบูรพา ม.บูรพา 2560รับตรง60 +ทุนการศึกษา วิศวะช้างเผือกบูรพา ม.บูรพา 2560
[เหลืออีก 94 วัน]
- วันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2560
รับตรง60 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2560รับตรง60 นักเรียนเรียนดี คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2560
[เหลืออีก 97 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2560
รับตรง60 โควตาสมาชิกกกลุ่มยุวเกษตรกร ม.แม่โจ้ 2560รับตรง60 วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส. ระบบรับตรง ม.แม่โจ้-แพร่ 2560
[เหลืออีก 99 วัน]
- วันอาทิตย์ ที่ 30 เมษายน 2560
รับตรง60 โควตาสมาชิกกกลุ่มยุวเกษตรกร ม.แม่โจ้ 2560รับตรง60 วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส. ระบบรับตรง ม.แม่โจ้-ชุมพร 2560
[เหลืออีก 99 วัน]
- วันอาทิตย์ ที่ 30 เมษายน 2560
รับตรง60 โควตาสมาชิกกกลุ่มยุวเกษตรกร ม.แม่โจ้ 2560รับตรง60 นักเรียนที่เรียนดี ม.แม่โจ้-แพร่ 2560
[เหลืออีก 99 วัน]
- วันอาทิตย์ ที่ 30 เมษายน 2560
รับตรง60 โควตาสมาชิกกกลุ่มยุวเกษตรกร ม.แม่โจ้ 2560รับตรง60 นักเรียนที่เรียนดี ม.แม่โจ้-ชุมพร 2560
[เหลืออีก 99 วัน]
- วันอาทิตย์ ที่ 30 เมษายน 2560
หมดเขต พฤษภาคม 2560
รับตรง60 การแพทย์แผนจีน-นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2560รับตรง60 ออกแบบนวัตกรรม/เทคโนโลยีดิจิทัล-นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2560 (3 รอบ)
[เหลืออีก 109 วัน]
- วันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม 2560
รับตรง60 การแพทย์แผนจีน-นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2560รับตรง60 วิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ-นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2560 (2 รอบ)
[เหลืออีก 110 วัน]
- วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม 2560
รับตรง60 เอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร 2560รับตรง60 เอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร 2560
[เหลืออีก 123 วัน]
- วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2560
รับตรง60 โควตา ม.อ. ตรัง คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.สงขลาฯ-ตรัง 2560 (รอบ 2)รับตรง60 ความสามารถทางภาษา คณะวิเทศศึกษา ม.สงขลา-ภูเก็ต 2560 (2 รอบ)
[เหลืออีก 130 วัน]
- วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2560
รับตรง60 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.มหาสารคาม 2560รับตรง60 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.มหาสารคาม 2560
[เหลืออีก 130 วัน]
- วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2560
หมดเขต มิถุนายน 2560
รับตรง60 เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2560รับตรง60 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น 2560 (2 รอบ)
[เหลืออีก 132 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2560
รับตรง60 โควตา ม.อ. ตรัง คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.สงขลาฯ-ตรัง 2560 (รอบ 2)รับตรง60 นศ.ต่างชาติ/ไทย คณะการบริการ-การท่องเที่ยว ม.สงขลาฯ-ภูเก็ต 2560
[เหลืออีก 137 วัน]
- วันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2560
รับตรง60 โควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2560รับตรง60 เภสัชศาสตร์ ความร่วมมือกระทรวงสาธารณสุข ม.นเรศวร 2560
[เหลืออีก 139 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2560
รับตรง60 นักเรียนพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2560รับตรง60 นร.ผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2560
[เหลืออีก 139 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2560
รับตรง60 โควตา ม.อ. ตรัง คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.สงขลาฯ-ตรัง 2560 (รอบ 2)รับตรง60 Digital Media สร้างบรรยากาศสู่สากล ม.สงขลา 2560 (3 รอบ)
[เหลืออีก 145 วัน]
- วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2560
รับตรง60 โควตา ม.อ. ตรัง คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.สงขลาฯ-ตรัง 2560 (รอบ 2)รับตรง60 ความสามารถภาษาอังกฤษ สาขาดิจิทัลมีเดีย-นานาชาติ ม.สงขลา 2560 (3 รอบ)
[เหลืออีก 145 วัน]
- วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2560
รับตรง60 โควตา ม.อ. ตรัง คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.สงขลาฯ-ตรัง 2560 (รอบ 2)รับตรง60 +ทุน สาขาดิจิตอลมีเดีย วิทยาลัยนานาชาติ ม.สงขลานครินทร์ 2560 (3 รอบ)
[เหลืออีก 145 วัน]
- วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2560
รับตรง60 ทั่วประเทศ ม.วลัยลักษณ์ 2560 (4 รอบ)รับตรง60 ทั่วประเทศ ม.วลัยลักษณ์ 2560 (4 รอบ)
[เหลืออีก 148 วัน]
- วันอาทิตย์ ที่ 18 มิถุนายน 2560
รับตรง60 โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร ม.อุบลราชธานี 2560รับตรง60 โครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 2560
[เหลืออีก 148 วัน]
- วันอาทิตย์ ที่ 18 มิถุนายน 2560
รับตรง60 การแพทย์แผนจีน-นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2560รับตรง60 ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ-ภาคพิเศษ ม.ธรรมศาสตร์ 2560
[เหลืออีก 150 วัน]
- วันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2560
รับตรง60 การแพทย์แผนจีนบัณฑิต ม.ราชภัฎจันทรเกษม 2560รับตรง60 ภาคปกติ รอบรับตรง ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 2560
[เหลืออีก 152 วัน]
- วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2560
รับตรง60 โควตา ม.อ. ตรัง คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.สงขลาฯ-ตรัง 2560 (รอบ 2)รับตรง60 +ทุน ห้องเรียนภาษาอังกฤษ คณะวิทย์ ม.สงขลานครินทร์ 2560 (2 รอบ)
[เหลืออีก 153 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2560
รับตรง60 การแพทย์แผนจีนบัณฑิต ม.ราชภัฎจันทรเกษม 2560รับตรง60 ภาคปกติ ม.ราชภัฏจันทรเกษม 2560 (2 รอบ)
[เหลืออีก 158 วัน]
- วันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2560
หมดเขต กรกฎาคม 2560
รับตรง60 โควตา ม.อ. ตรัง คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.สงขลาฯ-ตรัง 2560 (รอบ 2)รับตรง60 นร.เรียนดี/นร.ต่างชาติ การจัดการ-ภาษาอังกฤษ ม.สงขลา 2560 (4 รอบ)
[เหลืออีก 167 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560
รับตรง60 +ทุน ระเบียบการรับนักศึกษาใหม่ ม.หัวเฉียวฯ 2560รับตรง60 +ทุน ระเบียบการรับนักศึกษาใหม่ ม.หัวเฉียวฯ 2560
[เหลืออีก 191 วัน]
- วันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2560