รับตรง60 ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ-ภาคพิเศษ ม.ธรรมศาสตร์ 2560

รับตรง60 ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ-ภาคพิเศษ ม.ธรรมศาสตร์ 2560

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • กลุ่มที่ 1 : 6 กุมภาพันธ์ – 26 เมษายน 2560
 • กลุ่มที่ 2 : 25 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2560
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  • สาขาวิชาสถิติ
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ
  • สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 5 วิชา คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 • ผู้สมัครกลุ่มที่ 1 ต้องมีคะแนนสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2 อายุไม่เกิน 2 ปี
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • กลุ่มที่ 1 : 115 คน
 • กลุ่มที่ 2 : 100 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • กลุ่มที่ 1
  • ยื่นผลการสอบ
  • สอบสัมภาษณ์
 • กลุ่มที่ 2
  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)
 • (ค่าเทอม หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6