TCAS/รับตรง61 ใช้คะแนน O-NET สำหรับผู้เรียนดี พระนครเหนือ 2561

รับตรง60 ประเภทสอบข้อเขียน พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2560 (ปรับปรุง/สาขาวิชา)

[ หน้า 13 ] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรวิชาชีพ โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ประจำปีการศึกษา 2560 (ปรับปรุง/สาขาวิชา)

รับตรง60 ประเภทสอบข้อเขียน พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2560

ป้ายกำกับ: