TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ทักษิณ 2561

รับตรง60 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) คณะวิทย์ ม.ทักษิณ-พัทลุง 2560

[ หน้า 3 ] มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

รับตรง60 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) คณะวิทย์ ม.ทักษิณ-พัทลุง 2560

หน้า: 1 2 3 4